10ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 – Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

Aquila Atlantis Hotel

Heraklion – Crete