14ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο - 18-20 Οκτωβρίου 2024

14ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024 – Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024

The Met Hotel – Θεσσαλονίκη