2ο Πανελλήνιο Συνέδριο – προσυνεδριακό 2

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο – προσυνεδριακό 2

Περιεχόμενα:

Υποξαιμία, Υποξία αίτια - Διάγνωση, Θεραπευτική χορήγηση οξυγόνου για το νοσοκομείο και το σπίτι

Κατεβάστε το PDF εδώ

Παλμική οξυμετρία - παλμικά οξύμετρα 1

Κατεβάστε το PDF εδώ

Παλμική οξυμετρία - Παλμικά οξύμετρα 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

Παλμική οξυμετρία - Παλμικά οξύμετρα 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

Χρήση συσκευών χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων

Κατεβάστε το PDF εδώ

Χρήση συσκευών χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

Χρήση συσκευών χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

Χρήση συσκευών χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων 4

Κατεβάστε το PDF εδώ

Δερματικές δοκιμασίες νυγμού και επικάλυψης

Κατεβάστε το PDF εδώ

Δερματικές δοκιμασίες νυγμού και επικάλυψης 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

Δερματικές δοκιμασίες νυγμού και επικάλυψης 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

Δερματικές δοκιμασίες νυγμού και επικάλυψης 4

Κατεβάστε το PDF εδώ

Δερματικές δοκιμασίες νυγμού και επικάλυψης 5

Κατεβάστε το PDF εδώ

Δερματικές δοκιμασίες νυγμού και επικάλυψης 6

Κατεβάστε το PDF εδώ

Ακτινοανατομία και Ακτινοσημειολογία θώρακα

Κατεβάστε το PDF εδώ

Ακτινοανατομία και Ακτινοσημειολογία θώρακα 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

Ακτινοανατομία και Ακτινοσημειολογία θώρακα 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

Ακτινοανατομία και Ακτινοσημειολογία θώρακα 4

Κατεβάστε το PDF εδώ

Ακτινοανατομία και Ακτινοσημειολογία θώρακα 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

Ακτινοανατομία και Ακτινοσημειολογία θώρακα 3

Κατεβάστε το PDF εδώ