4ο Πανελλήνιο Συνέδριο #2

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο #2

Φωτογραφίες

Περιεχόμενα:

πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου σε παιδιά με ιδιοπαθή επιληψία

έκφραση βιοσυνθετικών ενζύμων λευκοτριενίων

υπολογισμός της κάθαρσης κρεατινίνης

ο ρόλος του λοιμογόνου παράγοντα

εκτίμηση της πνευμονοπάθειας της κυστικής ίνωσης

ενδοβρογχικές βιοψίες σε παιδιά

απώτερες επιπτώσεις των παραπνευμονικών συλλογών

μέτρηση της μέγιστης εκπνευστικής ροής βήχα

η επίδραση της παχυσαρκίας στη βρογχική

Ανομοιογένεια αερισμού

καπνογραφία όγκου

εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής

τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο τύπου Η

η παρουσία του άσθματος

έκθεση ασθματικών παιδιών στον καπνό του τσιγάρου

εργασίες 1

εργασίες 2

εργασίες 3

εργασίες 4

εργασίες 5

εργασίες 6

εργασίες 7

εργασίες 8

εργασίες 9

εργασίες 10

εργασίες 11

εργασίες 12

εργασίες 13

εργασίες 14

εργασίες 15

εργασίες 16

εργασίες 17

εργασίες 18

εργασίες 19

εργασίες 20

εργασίες 18