5ο Πανελλήνιο Συνέδριο #2

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο #2

Φωτογραφίες

Περιεχόμενα:

αναφυλαξία

Κατεβάστε το PDF εδώ

αναφυλαξία 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

αναφυλαξία 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

αναφυλαξία 4

Κατεβάστε το PDF εδώ

διάγνωση

Κατεβάστε το PDF εδώ

διάγνωση 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

διάγνωση 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

διάγνωση 4

Κατεβάστε το PDF εδώ

απεικόνιση πνεύμονα

Κατεβάστε το PDF εδώ

απεικόνιση πνεύμονα 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

απεικόνιση πνεύμονα 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

απεικόνιση πνεύμονα 4

Κατεβάστε το PDF εδώ

απεικόνιση πνεύμονα 5

Κατεβάστε το PDF εδώ

απεικόνιση πνεύμονα 6

Κατεβάστε το PDF εδώ

σπυρομετρία

Κατεβάστε το PDF εδώ

σπυρομετρία 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

σπυρομετρία 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

μεταβολές στον επιπολασμό του παιδικού άσθματος και της αλλεργίας μεταξύ 1991 και 2013 στην πόλη της Πάτρας

Κατεβάστε το PDF εδώ

μελέτη φυσικών αυτοαντισωμάτων σε παιδιά με άσθμα

Κατεβάστε το PDF εδώ

ανεπάρκεια lge στα παιδιά

Κατεβάστε το PDF εδώ

η παρουσία μούχλας και υγρασίας στο ενδοοικιακό περιβάλλον σε βρεφική ηλικία

Κατεβάστε το PDF εδώ

η συσχέτιση επιπέδων 25 (ΟΗ) βιταμίνης D3 με επίπεδα lge στον ορό των παιδιών και των εφήβων

Κατεβάστε το PDF εδώ

δείκτης τρόπου ζωής για την πρόληψη παχυσαρκίας

Κατεβάστε το PDF εδώ

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ επιπέδων του HGF

Κατεβάστε το PDF εδώ

τρόπος τοκετού και επίμονου συριγμού κατα τα πρώτα χρόνια ζωής

Κατεβάστε το PDF εδώ

αντιμετώπιση της αναφυλαξίας σε παιδιά με τροφική αλλεργία

Κατεβάστε το PDF εδώ

ο ιός μπόκα σε μελέτη επιτήρησης ασυμπτωματικών παιδιών προσχολικής ηλικίας το έτος 2010-2011 στην Ελλάδα

Κατεβάστε το PDF εδώ

συσχέτιση της μέγιστης ροής βήχα με τις παραμέτρους της σπιρομέτρησης σε παιδιά με νευρομυικά νοσήματα

Κατεβάστε το PDF εδώ

κλινική εικόνα και αξιολόγηση παιδιών με ενδιάμεσες τιμές δοκιμασίας ιδρώτα

Κατεβάστε το PDF εδώ

το νευροπεπτίδιο P σε παιδιά με υπνική άνοια και σε μάρτυρες

Κατεβάστε το PDF εδώ

καθορισμός τελικής συγκέντρωσης οξυγόνου χορηγούμενου μέσω ρινικής κάνουλας σε μικρά βρέφη

Κατεβάστε το PDF εδώ

συσχέτιση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας με την αντίσταση στην ινσουλίνη σε παχύσαρκα ασθματικά παιδιά

Κατεβάστε το PDF εδώ

συσχέτιση των πολυμορφισμών του υποδοχέα

Κατεβάστε το PDF εδώ

κατανομή νυχτερινών απνοιών στα διάφορα στάδια ύπνου σε παιδιά με επιληψία

Κατεβάστε το PDF εδώ

Άσθμα 1

Κατεβάστε το PDF εδώ

Άσθμα 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

Άσθμα 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

ετήσια ανασκόπηση 1

Κατεβάστε το PDF εδώ

ετήσια ανασκόπηση 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

ετήσια ανασκόπηση 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

ανοσοπαρέμβαση

Κατεβάστε το PDF εδώ

ανοσοπαρέμβαση 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

ανοσοπαρέμβαση

Κατεβάστε το PDF εδώ

ανοσοπαρέμβαση 4

Κατεβάστε το PDF εδώ

δερματική αλλεργία

Κατεβάστε το PDF εδώ

δερματική αλλεργία 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

δερματική αλλεργία 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

τροφική αλλεργία

Κατεβάστε το PDF εδώ

τροφική αλλεργία 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

τροφική αλλεργία 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

φαρμακευτική αλλεργία

Κατεβάστε το PDF εδώ

φαρμακευτική αλλεργία 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

φαρμακευτική αλλεργία 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

φαρμακευτική αλλεργία 4

Κατεβάστε το PDF εδώ

βρογχοπνευμονική δυσπλασία

Κατεβάστε το PDF εδώ

κοινά συμπτώματα

Κατεβάστε το PDF εδώ

κοινά συμπτώματα 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

κοινά συμπτώματα 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

κοινά συμπτώματα 4

Κατεβάστε το PDF εδώ

λοιμώξεις

Κατεβάστε το PDF εδώ

λοιμώξεις 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

λοιμώξεις 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

λοιμώξεις 4

Κατεβάστε το PDF εδώ

συριγμός προσχολικής ηλικίας

Κατεβάστε το PDF εδώ

συριγμός προσχολικής ηλικίας 2

Κατεβάστε το PDF εδώ

συριγμός προσχολικής ηλικίας 3

Κατεβάστε το PDF εδώ

συριγμός προσχολικής ηλικίας 4

Κατεβάστε το PDF εδώ