7ο Πανελλήνιο Συνέδριο

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία

30 Σεπτεμβρίου 2016 – 2 Οκτωβρίου 2016

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE

Πρόγραμμα