8ο Πανελλήνιο Συνέδριο

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 – Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL

Πρόγραμμα

Ά Ανακοίνωση