9ο Πανελλήνιο Συνέδριο

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018 – Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL OLYMPIC

Επιστημονικό Πρόγραμμα