Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2019 - 2021

Πρόεδρος:

Τσανάκας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος:

Παρασκάκης Μανώλης

Γραμματέας:

Γίδαρης Δήμος

Ταμίας:

Κυρβασίλης Φώτης

Μέλος:

Φούζας Σωτήρης