Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2021 - 2023

Πρόεδρος:

ΕΜ. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος:

Σ. ΦΟΥΖΑΣ

Γραμματέας:

Δ. ΓΙΔΑΡΗΣ

Ταμίας:

ΕΜ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Έφορος - Μέλος:

Ε. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ