Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2015 - 2017

Πρόεδρος:

Παρασκάκης Μανώλης

Αντιπρόεδρος:

Χαϊδοπούλου Κατερίνα

Γραμματέας:

Γίδαρης Δήμος

Ταμίας:

Κυρβασίλης Φώτης

Έφορος - Μέλος:

Παπαδοπούλου Αθηνά

Αναπληρωματικό Μέλος:

Φούζας Σωτήρης

Αναπληρωματικό Μέλος:

Καρανταγλής Νίκος