Βρογχοσκόπηση στα παιδιά και νόσος COVID-19 (νόσος κορωνοϊού 2019 – Coronavirus disease 2019, COVID-19)

Βρογχοσκόπηση στα παιδιά και νόσος COVID-19 (νόσος κορωνοϊού 2019 – Coronavirus disease 2019, COVID-19)

Δήμος Γίδαρης, Φώτιος Κυρβασίλης, Νικόλαος Καρανταγλής, Χάρης Όψιμος, Εμμανουήλ Παρασκάκης, Εμμανουήλ Αλεξόπουλος, Σωτήριος Φούζας, Ιωάννης Τσανάκας  για την Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία