Κοινή συμμετοχή ERS & HPRS

Γίνετε μέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Αναπνευστικής Εταιρείας (HPRS) σήμερα και γίνετε μέλος της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας (ERS).

ERS & HPRS Joint Membership

Join the Hellenic Paediatric Respiratory Society (HPRS) and become a member of the European Respiratory Society (ERS)