Κοινή συμμετοχή ERS & HPRS

Γίνετε μέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Αναπνευστικής Εταιρείας (HPRS) σήμερα και γίνετε μέλος της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας (ERS).