Οδηγίες για την διαχείριση παιδιών με άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα κατά την περίοδο πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2

Οδηγίες για την διαχείριση παιδιών με άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα κατά την περίοδο πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2

Μανώλης Παρασκάκης, Φώτης Κυρβασίλης, Δήμος Γίδαρης, Σωτήρης Φούζας, Νίκος Καρανταγλής, Χάρης Όψιμος, Μανώλης Αλεξόπουλος, Ιωάννης Τσανάκας.