Παρελθόντα Διοικητικά Συμβούλια

Παρελθόντα Διοικητικά Συμβούλια

2001

Πρόεδρος: Πρίφτης Κώστας
Γραμματέας: Ανθρακόπουλος Μιχάλης
Μέλος: Ντουντουνάκης Ελευθέριος
Μέλος: Εμποριάδου Μαρία
Ταμίας: Χατζημιχαήλ Αθανάσιος

2003

Πρόεδρος: Κατσαρδής Χάρης
Αντιπρόεδρος: Τσιλιγιάννης Θεοφάνης
Γενικός Γραμματέας: Λαγγούσης Αλέξανδρος
Ταμίας: Δουρίδας Παναγιώτης
Ειδικός Γραμματέας: Τίππης Σπύρος

2005

Πρόεδρος: Τσανάκας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Ανθρακόπουλος Μιχάλης
Γενικός Γραμματέας: Λαγγούσης Αλέξανδρος
Ταμίας: Δουρίδας Παναγιώτης
Έφορος - Μέλος: Πρίφτης Κώστας

2007

Πρόεδρος: Μαντζουράνη Εύα
Αντιπρόεδρος: Καδίτης Αθανάσιος
Γραμματέας: Τσιλιγιάννης Θεοφάνης
Ταμίας: Δουρίδας Παναγιώτης
Έφορος - Μέλος: Παναγιωτοπούλου Πόλυ

2009

Πρόεδρος: Τσιλιγιάννης Θεοφάνης
Αντιπρόεδρος: Καδίτης Αθανάσιος
Γραμματέας: Παπαδόπουλος Μάριος
Ταμίας: Κυρβασίλης Φώτης
Έφορος - Μέλος: Μιχαηλίδου Ελένη

2011

Πρόεδρος: Ανθρακόπουλος Μιχάλης
Αντιπρόεδρος: Χαϊδοπούλου Κατερίνα
Γραμματέας: Παπαδόπουλος Μάριος
Ταμίας: Φούζας Σωτήρης
Έφορος - Μέλος: Χατζηαγόρου Ελπίδα

2013

Πρόεδρος: Ανθρακόπουλος Μιχάλης
Αντιπρόεδρος: Χαϊδοπούλου Κατερίνα
Γραμματέας: Φούζας Σωτήρης
Ταμίας: Παρασκάκης Μανώλης
Έφορος - Μέλος: Δούρος Κώστας

2013 - 2015

Πρόεδρος: Ανθρακόπουλος Μιχάλης
Αντιπρόεδρος: Χαϊδοπούλου Κατερίνα
Γραμματέας: Φούζας Σωτήρης
Ταμίας: Παρασκάκης Μανώλης
Έφορος - Μέλος: Δούρος Κώστας

2015 - 2019

Πρόεδρος: Παρασκάκης Μανώλης
Αντιπρόεδρος: Χαϊδοπούλου Κατερίνα
Γραμματέας: Γίδαρης Δήμος
Ταμίας: Κυρβασίλης Φώτης
Έφορος - Μέλος: Παπαδοπούλου Αθηνά
Αναπληρωματικό Μέλος: Φούζας Σωτήρης
Αναπληρωματικό Μέλος: Καρανταγλής Νίκος

2019 - 2021

Πρόεδρος: Τσανάκας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Παρασκάκης Μανώλης
Γραμματέας: Γίδαρης Δήμος
Ταμίας: Κυρβασίλης Φώτης
Μέλος: Φούζας Σωτήρης

2021 - 2023

Πρόεδρος: Εμ. Παρασκάκης
Αντιπρόεδρος: Σ. Φούζας
Γραμματέας: Δ. Γίδαρης
Ταμίας: Εμ. Αλεξόπουλος
Έφορος - Μέλος: Ε. Χατζηαγόρου