Συστάσεις Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας για τη διενέργεια δοκιμασιών αναπνευστικής λειτουργίας σε παιδιά και εφήβους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Συστάσεις Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας για τη διενέργεια δοκιμασιών αναπνευστικής λειτουργίας σε παιδιά και εφήβους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

– Οκτώβριος 2020 –

Ομάδα εργασίας ΕΠΕ

Σωτήρης Φούζας, Δήμος Γίδαρης, Νίκος Καρανταγλής, Χάρης Όψιμος, Μανώλης Αλεξόπουλος, Μανόλης Παρασκάκης, Φώτης Κυρβασίλης, Ιωάννης Τσανάκας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Καθηγητή Λοιμωξιολογίας κ. Μάρκο Μαραγκό για την ανασκόπηση των συστάσεων και τη συμβολή του στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.